Borsa

Borsada Temettü Ne Demek

Borsada yatırım yaparken sıklıkla duyduğumuz temettü kavramı, hisse senedi sahiplerine şirket kârından pay dağıtılması anlamına gelir. Bu dağıtım, yatırımcıların düzenli gelir elde etmelerini sağlar ve genellikle şirketlerin finansal sağlığını yansıtır. Piyasadaki hareketlerin anlaşılması ve doğru yatırım stratejileri oluşturulması açısından temettülerin nasıl çalıştığını ve hesaplandığını bilmek büyük önem taşır. Şimdi, temettünün ne anlama geldiğine ve yatırımcılar için sunduğu avantajlara daha yakından bakalım.

Temettü Nedir ve Nasıl Çalışır?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârı hissedarlarla paylaştığı finansal bir getiridir. Bu paylaşım, genellikle nakit veya ek hisse senedi şeklinde gerçekleşir. Temettü, yatırımcılar için düzenli gelir kaynağı oluşturur ve şirketlerin kârlılığını gösteren önemli bir işarettir.

Temettünün nasıl çalıştığını anlamak için şu adımları inceleyebiliriz:

 1. Kârın Belirlenmesi: Şirketler, finansal yılı tamamladıktan sonra kâr-zarar tablolarını açıklar. Bu tablolar, şirketin elde ettiği tüm geliri ve giderleri gösterir.

 2. Kâr Dağıtım Kararı: Yönetim kurulu, hissedarlara ne kadar kâr dağıtılacağına karar verir. Bu aşamada, şirketin büyüme stratejileri ve finansal hedefleri dikkate alınır.

 3. Temettü Onayı: Yönetim kurulunun kararı, genel kurulda hissedarların onayına sunulur. Hissedarlar çoğunlukla bu kararı onaylama eğilimindedir.

 4. Temettü Duyurusu: Onaylanan temettü oranı, kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur. Bu duyuru, belirli bir tarihe kadar hisse senedine sahip olan yatırımcıların temettü alacağı anlamına gelir.

 5. Temettü Ödemesi: Belirlenen ödeme tarihinde, temettüler yatırımcıların hesaplarına yatırılır. Ödemeler genellikle nakit olarak gerçekleşir, fakat bazı şirketler temettüleri ek hisse senedi olarak da verebilir.

Özetle:

 • Temettü, şirket kârının hissedarlara dağıtımıdır.
 • Kârın belirlenmesi ve dağıtım kararı yönetim kurulu tarafından yapılır.
 • Genel kurul onayı gereklidir.
 • Temettü duyurusu ve ödeme süreci belirli adımları izler.

Bu süreci takip ederek, temettülerden elde edilen gelir yatırımcılar için önemli bir getiri ve pasif gelir kaynağı oluşturur. Bu nedenle, temettü yatırımı yapmak uzun vadede oldukça kazançlı olabilir.

Temettü Türleri Nelerdir?

Temettü, şirketlerin elde ettikleri karı yatırımcılarına paylaştırmalarıdır ve çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. İşte en yaygın temettü türleri:

 1. Nakit Temettü:

  • Tanım: Şirketlerin doğrudan nakit olarak yatırımcılara ödedikleri temettü türüdür.
  • Ödeme Zamanı: Genellikle belirli aralıklarla (çeyrek dönem, yarıyıl veya yıllık).
  • Avantajlar: Nakite hızlı erişim sağlar ve yatırımcılar için likidite yaratır.
  • Dezavantajlar: Şirketin nakit rezervlerini azaltabilir.
 2. Hisse Senedi Temettüsü:

  • Tanım: Şirketlerin mevcut hissedarlara ek hisse senedi dağıtarak gerçekleştirdikleri temettü türüdür.
  • Ödeme Zamanı: İhtiyaca ve stratejiye bağlı olarak belirlenir.
  • Avantajlar: Şirketin nakit rezervlerini harcamadan yatırımcılarına değer sunar.
  • Dezavantajlar: Şirket hisselerinin sayısını arttırarak hisse başına kazancı (EPS) düşürebilir.
 3. Maddi Temettü:

  • Tanım: Şirketlerin hissedarlarına mal, mülk veya diğer fiziksel varlıklar şeklinde dağıttığı temettü türüdür.
  • Örnekler: Gayrimenkul, envanter veya diğer taşınabilir varlıklar.
  • Avantajlar: Doğrudan kullanımı mümkün olan varlıklar sunar.
  • Dezavantajlar: Likidite sağlayamaz ve değerlemesi karmaşık olabilir.
 4. Özel Temettü:

  • Tanım: İstisnai ve tek seferlik kar payı dağıtımıdır. Genellikle şirketin olağanüstü bir satış veya kâr elde etmesi durumunda gerçekleştirilir.
  • Ödeme Zamanı: Belirli bir olay veya proje sonrası.
  • Avantajlar: Yatırımcılar için beklenmedik bir gelir kaynağı olabilir.
  • Dezavantajlar: Süreklilik göstermez ve yatırımcılar için öngörülemez.

Temettü yatırımcıları için bu türler arasında diversifikasyon önemlidir. Her bir temettü türü, yatırımcıların beklentileri ve finansal hedefleri doğrultusunda farklı avantajlar ve dezavantajlar sunar.

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR:   Tvk Coin

Temettü Dağıtımı Nasıl Gerçekleşir?

Temettü dağıtımı, şirketlerin elde ettiği kârın belirli bir kısmını hissedarlarına nakit veya hisse senedi olarak ödemesi sürecidir. İşte temettü dağıtımının adımları:

 1. Kârın Belirlenmesi:

  • Öncelikle şirket, finansal dönemin sonunda net kârını belirler.
  • Bu kâr, faaliyetlerden elde edilen gelirlerden giderlerin düşülmesiyle hesaplanır.
 2. Temettü Miktarının Belirlenmesi:

  • Yönetim kurulu, dağıtılacak temettü miktarını tespit eder.
  • Daha sonra bu miktar, genel kurulda hissedarlar tarafından onaylanır.
 3. Dağıtım Zamanının Belirlenmesi:

  • Yönetim kurulu, temettü dağıtım tarihini belirler ve bunu kamuoyuna duyurur.
  • Temettü karar tarihi ve ödeme tarihi netleştirilir.
 4. Dağıtım Şeklinin Belirlenmesi:

  • Temettü, nakit veya hisse senedi olarak dağıtılabilir.
  • Nakit dağıtım daha yaygın olmasına karşın, bazı şirketler hisse senedi şeklinde de temettü dağıtabilir.
 5. Temettü Ödemesi:

  • Hissedarların hesabına belirtilen temettü tutarı transfer edilir.
  • Özellikle banka hesapları üzerinden bu ödemeler gerçekleştirilir.

Temettü dağıtımı, şirketin uzun vadeli yatırımcı çekme potansiyelini artırır. Çünkü düzenli temettü ödemesi yapan şirketler, yatırımcı gözünde daha güvenilir ve sağlam olarak algılanır. Bu süreçte dikkate alınan en önemli unsurlar, şeffaflık ve adilliktir.

Temettü Oranları Nasıl Hesaplanır?

Temettü oranları, yatırımcıların şirketin kârından ne kadar pay alacağını belirlemek için kullanılan önemli bir göstergedir. Bu oranlar şu yöntemlerle hesaplanır:

 • Temettü Verimliliği (Dividend Yield): Temettü verimliliği, yıllık temettü miktarının hisse senedinin piyasa fiyatına oranı ile hesaplanır. Formülü şu şekildedir:

  [
  \text{Temettü Verimliliği} = \frac{\text{Yıllık Temettü}}{\text{Hisse Senedi Fiyatı}} \times 100
  ]

 • Temettü Ödeme Oranı (Dividend Payout Ratio): Temettü ödeme oranı, şirketin net kârının ne kadarının temettü olarak dağıtıldığını gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir:

  [
  \text{Temettü Ödeme Oranı} = \frac{\text{Dağıtılan Temettü}}{\text{Net Kâr}} \times 100
  ]

 • Hisse Başına Temettü (Dividend Per Share): Şirketin hissedarlarına dağıttığı toplam temettü tutarının, çıkarılan hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunur:

  [
  \text{Hisse Başına Temettü} = \frac{\text{Toplam Temettü}}{\text{Çıkarılan Hisse Sayısı}}
  ]

Örnek Hesaplama

Bir şirketin aşağıdaki finansal bilgilerini ele alalım:

 • Yıllık temettü: 5 TL
 • Hisse senedi fiyatı: 100 TL
 • Net kâr: 1.000.000 TL
 • Çıkarılan hisse sayısı: 200.000

Bu verilerle hesaplamalar şu şekilde yapılır:

 • Temettü Verimliliği:
  [
  \frac{5}{100} \times 100 = 5%
  ]

 • Temettü Ödeme Oranı:
  [
  \frac{200.000 \times 5}{1.000.000} \times 100 = 100%
  ]

 • Hisse Başına Temettü:
  [
  \frac{1.000.000}{200.000} = 5 TL
  ]

Bu hesaplamalar, yatırımcılara şirketin kârlılığını ve temettü stratejisini anlamada önemli bilgiler sunar. Temettü oranlarının doğru hesaplanması, yatırım kararlarını etkileyebilir ve daha bilinçli bir yatırım yaklaşımı sağlar.

Temettü Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Temettü gelirlerinin vergilendirilmesi, yatırımcılar için önemli bir konudur ve ülkemizde dikkate alınması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Temettü kazançlarınızdan elde edeceğiniz gelirler, mali açıdan belli oranlarda vergiye tabi tutulur. Vergilendirme süreci çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Vergi Oranları ve Özel Durumlar:

 • Gelir Vergisi Beyannamesi: Eğer bir yatırımcı olarak elde ettiğiniz temettü geliri yıllık belirli bir sınırın üstüne çıkıyorsa, bu durumda, gelir vergisi beyannamesi doldurmanız gerekecektir. Türkiye’de bu sınır her yıl değişiklik gösterebilir.
 • Stopaj Vergisi: Şirketler, temettü ödemeleri yaparken kaynağında kesinti yapar. Bu kesinti, yatırımcıların ödemesi gereken gelir vergisinin bir kısmını oluşturur ve genellikle %15 oranında uygulanır. Bu, yatırımcının beyannamede daha az vergi ödemesini sağlar.
 • Muafiyetler: Kanunen belirlenmiş bazı muafiyetler bulunmaktadır. Örneğin, küçük yatırımcılar için belirli bir sınırın altındaki temettü gelirleri vergiden muaf tutulabilir. Bu sınır da yıllık olarak güncellenir.

Önemli Noktalar:

 • Vergi Mevzuatını Takip Edin: Vergi oranları ve beyannamelere ilişkin düzenlemeler sıkça değiştiğinden, yatırımcıların güncel kalmaları önemlidir.
 • Profesyonel Danışmanlık Alın: Vergilendirme ile ilgili daha karmaşık durumlarda, bir mali danışman veya vergi uzmanından yardım almak faydalı olacaktır.

Tablo: Temettü Vergilendirmesine İlişkin Genel Kurallar

Kriter Uygulama
Gelir Vergisi Beyannamesi Temettü geliri yıllık belirli sınırı aşarsa zorunlu
Stopaj Vergisi %15
Muafiyetler Belirli sınır altında kalan temettüler

Temettü gelirlerinin vergilendirilmesi, yatırımcı olarak net kazançlarınızı analiz ederken göz önünde bulundurmanız gereken kritik bir konudur. Bu süreç hakkında bilgi sahibi olmak, uzun vadede mali planlama yaparken size avantaj sağlar.

Temettü Yatırımının Avantaj ve Dezavantajları

Temettü yatırımı, hem kısa hem de uzun vadede çeşitli avantajlar ve dezavantajlar sunar. Bu avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurarak yatırım kararları almak önemlidir.

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR:   Borsada Maliyet Düşürme Nasıl Hesaplanır?

Temettü Yatırımının Avantajları

 • Düzenli Gelir: Temettü hisseleri, belirli aralıklarla düzenli gelir elde etmenizi sağlar. Özellikle emeklilik dönemlerinde gelir kaynağı yaratır.
 • Sermaye Kazancı: Temettü ödemeleri, şirketlerin finansal sağlıklarının bir göstergesi olup, hisse değerlerinin artmasına katkı sağlar.
 • Risk Azaltma: Yüksek temettü ödeyen şirketler, genellikle istikrarlı ve düşük riskli yatırımlar olarak bilinirler.
 • Verimlilik: Temettü yatırımları, yeniden yatırıma yönlendirilerek bileşik getiri elde etmenizi sağlar.

Temettü Yatırımının Dezavantajları

 • Düşük Büyüme: Temettü ödemek, şirketin büyümeye yatırabileceği sermayeyi azaltabilir. Bu da hisse senedinin değer artış potansiyelini düşürebilir.
 • Riskli Seçimler: Her temettü veren şirket güvenilir değildir. Yanlış seçimler, yatırımcıya zarar ettirebilir.
 • Vergiler: Temettü gelirleri, belirli bir oranda vergilendirilir. Bu durum net gelirinizi düşürebilir.
 • Piyasa Dalgalanmaları: Temettü gelirleri, piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir ve beklenenden düşük olabilir.

Avantaj ve Dezavantajların Karşılaştırması

Avantajlar Dezavantajlar
Düzenli gelir sağlar Şirket büyümesini sınırlandırır
Düşük risk Yanlış seçimler zarar ettirir
Sermaye kazancı Vergilendirilir
Bileşik getiri olasılığı Piyasa dalgalanmalarına açık

Temettü yatırımı yapmadan önce bu avantajları ve dezavantajları dikkatle değerlendirmek, yatırım hedeflerinize uygun stratejiler oluşturmanıza yardımcı olur.

Temettü Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Temettü stratejisi oluştururken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli adım vardır. Bu adımlar, yatırımcıların temettü gelirlerini maksimize etmelerine ve riskleri en aza indirmelerine yardımcı olabilir.

1. Hedef Belirleme:

 • Uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi yatırım yapacaksınız?
 • Temettü gelirinizle ne yapmayı planlıyorsunuz?

2. Şirket Analizi:

 • Finansal Sağlık: Şirketin mali durumu, borç-özkaynak oranı, piyasadaki konumu incelenmeli.
 • Temettü Geçmişi: Şirketin geçmiş dönemlerdeki temettü dağıtımları gözden geçirilmeli.

3. Temettü Verimliliği:

 • Temettü verimi (Dividend Yield) oranı yüksek olan şirketler tercih edilmeli.
 • Ancak yüksek temettü verimi her zaman güvenli yatırım anlamına gelmeyebilir; dikkatli analiz yapılmalı.

4. Çeşitlendirme:

 • Portföyünüzde farklı sektörlerden temettü veren şirketler bulundurarak risk dağıtımı sağlanmalı.
 • Tek bir şirkete veya sektöre bağımlı kalınmamalı.

5. Yeniden Yatırım:

 • Alınan temettüler tekrar yatırılarak bileşik getiri (Compound Interest) avantajı kullanılmalı.
 • Bu yöntem, uzun vadede ciddi bir sermaye artışı sağlayabilir.

6. Temettü Büyümesi:

 • Temettü büyüme oranı yüksek olan şirketler tercih edilmeli.
 • Şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilerek karar verilmelidir.

Önemli Notlar:

 • Düzenli olarak portföyünüzü gözden geçirin ve gerekirse stratejinizi güncelleyin.
 • Yatırım kararlarını vermeden önce mevcut piyasa koşullarını analiz edin.

Bu adımlar dikkate alındığında, temettü stratejisi etkili bir şekilde oluşturulabilir ve uzun vadede tatmin edici getiriler elde edilebilir. Unutmayın, sabır ve disiplin, temettü yatırımlarında başarının anahtarıdır.

Uzun Vadeli Yatırımlarda Temettünün Rolü

Uzun vadeli yatırımlar, finansal başarının anahtarı olabilir ve temettüler bu süreçte önemli bir rol oynar. Temettü, şirketlerin kârlarından belirli bir kısmı yatırımcılarına dağıttığı paradır. Uzun vadeli yatırımcılar için temettüler, aşağıdaki nedenlerle önemli avantajlar sağlar:

 • Gelir Akışı: Temettüler, hisse senetlerinden düzenli gelir elde etmenin istikrarlı bir yoludur. Uzun vadede, bu gelir akışı pasif gelir kaynağına dönüşebilir.
 • Bileşik Getiri: Temettülerin yeniden yatırım yapılması, bileşik getiri elde etme imkanı sunar. Bu durum, zamanla yatırımın büyümesini sağlar.
 • Risk Azaltma: Temettü sağlayan şirketler genellikle finansal olarak sağlam ve istikrarlıdır. Bu tür şirketlere yatırım yaparak, portföyünüzdeki risk düzeyini azaltabilirsiniz.

Temettünün Uzun Vadeli Yatırımlardaki Diğer Avantajları

Avantajlar Açıklamalar
Güvence Unsuru Temettüler, şirketin finansal sağlığı hakkında ipuçları verir. Düzenli temettü ödeyen şirketler, genellikle kârlı ve istikrarlı işler yapar.
Piyasa Dalgalanmalarından Korunma Piyasa dalgalanmaları sırasında, temettüler değer kaybını telafi edebilir.
Değer Artışı Yıllar içinde temettü ödeyen şirketlerin hisse değerleri de genellikle artış gösterir.
Vergi Avantajı Bazı ülkelerde temettü gelirleri vergiden muaftır veya daha düşük vergi oranlarına tabi tutulur.

Bununla birlikte, uzun vadeli temettü yatırımı yaparken dikkatli olmak ve her zaman şirketin temettü politikalarını analiz etmek önemlidir. Temettü oranlarının sürekliliği ve artırılabilmesi, yatırımcılar için temel bir değerlendirme kriteri olmalıdır.

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR:   Nft Coin

Temettü Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Temettü yatırımı, uzun vadeli kazanç elde etmenin etkili yollarından biridir; ancak dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte bu önemli noktalar:

1. Şirketin Finansal Sağlığı:
Şirketin finansal durumu temettü ödeyebilme kapasitesini belirler. Bu nedenle, şirketin borç durumu, kar marjları ve nakit akışı gibi finansal göstergeleri dikkatle incelenmelidir.

2. Temettü Geçmişi:
Şirketin geçmişte ne kadar düzenli temettü ödediği büyük bir göstergedir. Uzun yıllar boyunca düzenli ve artan temettü ödeyen şirketler genellikle güvenilir yatırım fırsatları sunar.

3. Temettü Verimliliği:
Bir hisse senedinin temettü verimliliği, hisse başına ödenen temettü miktarının hisse fiyatına oranıdır. Yüksek temettü verimliliği her zaman iyi bir fırsat anlamına gelmeyebilir; şirketin temettü ödeme kapasitesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Temettü Sürekliliği ve Büyüme Potansiyeli:
Temettülerin sürekliliği kadar, büyüme potansiyeli de önemlidir. Yalnızca mevcut temettü miktarını değil, gelecekteki artış potansiyelini de değerlendirmek gerekmektedir.

5. Piyasa Koşulları:
Piyasa koşullarının temettü yatırım stratejinizi nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek önemlidir. Ekonomik durgunluk dönemlerinde birçok şirket temettü ödemelerini azaltabilir veya tamamen durdurabilir.

6. Vergi Durumu:
Temettü gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Vergi yükümlülükleri, net getirinizi önemli ölçüde etkileyebilir.

7. Çeşitlendirme:
Tek bir şirkete veya sektöre yoğunlaşmak yerine, temettü yatırım portföyünü çeşitlendirmek riski azaltır ve potansiyel getiriyi artırır.

Özetle:

 • Şirketin finansal sağlığı ve temettü geçmişi incelenmeli.
 • Temettü verimliliği ve sürekliliği dikkate alınmalı.
 • Piyasa koşulları ve vergi durumu göz önünde bulundurulmalı.
 • Yatırımlar çeşitlendirilmeli.

Bu faktörlere dikkat ederek, temettü yatırımlarınızdan en yüksek verimi alabilir ve uzun vadeli finansal hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Borsa İstanbul’da Temettü Veren Şirketler ve Analizleri

Temettü yatırımı stratejisi izleyen yatırımcılar için Borsa İstanbul’da temettü veren şirketleri tanımak büyük önem taşır. Bu şirketler, düzenli olarak kar payı dağıtarak yatırımcılara ilgilerini çeken ekonomik fırsatlar sunar.

Öne Çıkan Temettü Veren Şirketler

 • Koç Holding (KCHOL): Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmet gruplarından biri olan Koç Holding, düzenli olarak yüksek temettü oranlarıyla yatırımcılara hitap eder.
 • Turkcell (TCELL): Telekomünikasyon sektöründe önemli bir yere sahip olan Turkcell, her yıl istikrarlı temettü politikasıyla öne çıkar.
 • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL): Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren EREGL, yüksek kar marjları sayesinde cazip temettü oranları sunmaktadır.
 • Akbank (AKBNK): Bankacılık sektörünün devlerinden Akbank, istikrarlı mali yapısıyla bilinip, düzenli temettü dağıtımı gerçekleştirir.

Şirket Analizleri

Koç Holding (KCHOL)

 • Temettü Verimliliği: %4-5
 • Son 5 Yılda Ortalama Temettü Büyüme Oranı: %6
 • Piyasa Değeri: 50 milyar TL

Turkcell (TCELL)

 • Temettü Verimliliği: %3-4
 • Son 5 Yılda Ortalama Temettü Büyüme Oranı: %5
 • Piyasa Değeri: 35 milyar TL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL)

 • Temettü Verimliliği: %6-7
 • Son 5 Yılda Ortalama Temettü Büyüme Oranı: %4
 • Piyasa Değeri: 40 milyar TL

Akbank (AKBNK)

 • Temettü Verimliliği: %2-3
 • Son 5 Yılda Ortalama Temettü Büyüme Oranı: %3
 • Piyasa Değeri: 45 milyar TL

Bu detaylar yatırımcılar için kıyaslama ve karar verme süreçlerinde büyük kolaylık sağlar. Sonuç olarak, Borsa İstanbul’da temettü veren şirketleri dikkatli analiz ederek, uzun vadeli yatırım stratejileri oluşturmak mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Temettü Nedir?

Temettü, bir şirketin karından hissedarlarına dağıttığı kardır. Şirketler belli dönemlerde elde ettikleri karın bir kısmını, hisse sahiplerine nakit ya da ek hisse senedi olarak verebilirler. Bu dağıtım, hissedarların şirketteki yatırımlarına olan güvenlerini pekiştirir ve onların yatırım yapmaya devam etmelerini teşvik eder.

2. Temettü Ödeme Tarihleri Nasıl Belirlenir?

Temettü ödeme tarihleri, şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve genellikle yıllık genel kurul toplantılarında duyurulur. Bu tarihler, temettü almaya hak kazanmış hissedarların belirlenmesinde önemlidir. Ödemeler genellikle yıllık, yarıyılda bir veya çeyrek dönemlik periyotlarda yapılabilir.

3. Temettü Dağıtımı Hisse Senedi Fiyatını Nasıl Etkiler?

Temettü dağıtımı, genellikle hisse senedi fiyatında kısa vadeli bir düşüşe neden olur. Bunun sebebi, temettü ödemesinden sonra şirketin kasasındaki nakit miktarının azalmasıdır. Ancak, uzun vadede temettü dağıtımı, yatırımcılar için olumlu bir sinyal olarak değerlendirilir ve hisse senedi fiyatında yükselişlere yol açabilir.

4. Temettü Geliri Nasıl Vergilendirilir?

Türkiye’de temettü gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergilendirilir. Gerçek kişilerin temettü gelirleri için belirli muafiyet oranları uygulanabilir ve bu gelirler ayrıca beyan edilmesine gerek kalmadan stopaj yoluyla vergilendirilir. Kurumlar içinse farklı vergi düzenlemeleri ve istisnalar söz konusu olabilir.

5. Temettü Yatırımları Uzun Vadede Ne Kazandırır?

Uzun vadeli temettü yatırımları, yatırımcılara düzenli bir pasif gelir akışı sağlayarak portföyün değerini artırabilir. Temettü sağlayan şirketler genellikle istikrarlı ve kar eden firmalar olduğundan, bu şirketlere yapılan uzun vadeli yatırımlar hem gelir hem de sermaye kazancı açısından olumlu sonuçlar verebilir. Temettülerin tekrar yatırıma dönüştürülmesi, bileşik getiri etkisi yaratır ve bu da zaman içinde yatırımın büyümesine katkıda bulunur.