Borsa

Borsada Hisse Alırken Hangi Değerlere Bakılır

Borsada hisse alırken doğru kararı vermek için pek çok faktörü göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu faktörler arasında fiyat-kazanç oranı (F/K oranı), piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ve faaliyet kar marjı gibi temel analiz ölçütleri yer alır. Ayrıca, borçluluk oranı ve temettü verimi gibi finansal göstergeler de önemli ipuçları sunar. Büyüme potansiyeli, hisse başına kazanç (HBK) ve yönetim kalitesi gibi unsurlar ise şirketin gelecekteki performansını değerlendirmede kritik rol oynar. Son olarak, sektör ve piyasa koşulları da yatırım kararlarınızı şekillendirir. Bu blog yazısında, hisse alırken dikkate almanız gereken tüm bu değerlere detaylı bir şekilde değineceğiz.

Fiyat-Kazanç Oranı (F/K Oranı)

Borsada yatırım yaparken değerlendirilmesi gereken önemli kriterlerden biri Fiyat-Kazanç Oranı (F/K Oranı)‘dır. Bu oran, bir hissenin piyasadaki fiyatının, hisse başına düşen kazancına bölünmesiyle hesaplanır. F/K oranı, yatırımcılara bir şirketin hisse senetlerinin pahalı mı yoksa ucuz mu olduğunu anlamada yardımcı olur.

F/K oranının hesaplanması için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

F/K Oranı = Hisse Senedi Fiyatı / Hisse Başına Kazanç (HBK)

F/K oranının düşük olması, hissenin değerinin düşük olabileceğini, dolayısıyla iyi bir yatırım fırsatı sunabileceğini gösterir. Yüksek F/K oranı ise hissenin değerli ya da aşırı değerlenmiş olduğunu işaret edebilir.

F/K Oranının Yorumlanması

 • Düşük F/K Oranı: Genellikle şirketin düşük büyüme beklentileri veya geçici mali sıkıntılar yaşadığı anlamına gelir. Ancak fırsat arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
 • Yüksek F/K Oranı: Şirketin yüksek büyüme beklentileri olduğu veya piyasanın şirketin gelecekteki büyümesinden yüksek kazançlar beklediği anlamına gelir.

F/K Oranının Sektör Bazında Karşılaştırılması

Sektör Ortalama F/K Oranı
Teknoloji 25
Sağlık 18
Enerji 15
Finans 12

F/K oranını değerlendirirken şirketin faaliyet gösterdiği sektörü de göz önünde bulundurmak önemlidir. Sektörel farklılıklar nedeniyle her sektör için ideal F/K oranı değişiklik gösterebilir.

Sonuç olarak, F/K oranı tek başına yatırım kararı vermek için yeterli olmasa da, diğer finansal analiz araçları ve oranlarla birlikte değerlendirildiğinde etkili bir gösterge olabilir.

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranı

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı, bir şirketin piyasa değerinin defter değerine bölünmesiyle elde edilir ve yatırımcılar için kritik bir göstergedir. Bu oran, şirketin hisse senetlerinin mevcut piyasa fiyatının, şirketin sahip olduğu varlıkların muhasebe değerine kıyasla ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösterir.

PD/DD oranını değerlendirirken dikkate alınması gereken noktalar:

 • Düşük PD/DD Oranı: Genellikle, düşük bir PD/DD oranı (1’in altında) hisse senetlerinin piyasa tarafından düşük değerlendirildiğini işaret eder ve bu, potansiyel bir alım fırsatı olarak görülebilir. Ancak, düşük oran her zaman iyi bir yatırım anlamına gelmez; şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini ve sektördeki yerini de değerlendirmek gerekir.
 • Yüksek PD/DD Oranı: Yüksek bir PD/DD oranı (1’in üzerinde), piyasanın şirkete yüksek bir değer biçtiğini, yani gelecekteki büyüme beklentilerinin güçlü olduğunu gösterir. Bu durum hisse senedinin pahalı olduğunu gösterebilir, bu yüzden diğer finansal göstergelerle birlikte incelenmelidir.

Karar Verirken Nelere Dikkat Edilmeli:

 • Şirketin Sektörü: Farklı sektörlerin PD/DD oranları farklı olabilir. Örneğin, teknoloji şirketleri genellikle yüksek PD/DD oranlarına sahipken, geleneksel üretim şirketleri daha düşük oranlara sahip olabilir.
 • Tarihsel Karşılaştırma: Şirketin geçmiş yıllardaki PD/DD oranlarını inceleyerek, mevcut oranların tarihteki durumu ile karşılaştırılması önemlidir.
 • Genel Piyasa Koşulları: Piyasa genelindeki ekonomik koşullar da PD/DD oranını etkileyebilir. Ekonomik durgunluk dönemlerinde bu oranlar düşük seviyede olabilir.
BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR:   Borsada İşlem Gören Yazılım Şirketleri

Sonuç olarak, PD/DD oranı, hisse senedi alırken dikkate alınması gereken önemli parametrelerden biridir. Yatırımcılar, bu oranı diğer finansal göstergelerle birlikte değerlendirerek daha sağlam yatırım kararları verebilirler.

Faaliyet Kar Marjı

Faaliyet kar marjı, bir şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği kârlılığı ölçen önemli bir finansal analiz ölçütüdür. Bu oran, şirketin satış gelirlerinin ne kadarının faaliyet kârı olarak elde edildiğini gösterir. Faaliyet kar marjı, bir şirketin operasyonel verimliliğine dair önemli ipuçları verir.

Faaliyet Kar Marjını Hesaplamak için Gerekli Adımlar:

 1. Faaliyet Karı: Şirketin satış gelirlerinden tüm işletme giderleri ve amortisman giderleri çıkarıldıktan sonra elde edilen kâr.
 2. Net Satışlar: Şirketin belirli bir dönemde elde ettiği toplam satış geliri.

Formül:

Faaliyet Kar Marjı (%) = (Faaliyet Karı / Net Satışlar) * 100

Faaliyet Kar Marjının Önemi

 • Operasyonel Verimlilik: Yüksek bir faaliyet kar marjı, şirketin temel iş faaliyetlerinde verimli olduğunu ve maliyetleri etkin bir şekilde yönettiğini gösterebilir.
 • Pazar Rekabeti: Sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, daha yüksek kar marjına sahip şirketler genellikle daha rekabetçi kabul edilir.
 • Yatırımcı Güveni: İstikrarlı ve yüksek faaliyet kar marjı, yatırımcılar için güven sinyali oluşturur ve şirketin finansal sağlığını olumlu yönde etkiler.

Faaliyet Kar Marjını Etkileyen Faktörler

 • Maliyet Kontrolü: Şirketin üretim ve operasyonel maliyetlerini ne kadar iyi yönettiği.
 • Fiyatlandırma Stratejisi: Ürün veya hizmet fiyatlandırmasının pazarda kabul görmesi.
 • Satış Hacmi: Satışların artması, genellikle faaliyet kar marjını da olumlu etkiler.
 • Pazar Dinamikleri: Rekabet durumu, ekonomik koşullar ve sektörel değişimler.

Özetle, faaliyet kar marjı, şirketin ana iş faaliyetlerindeki başarısını ve sürdürülebilirliğini değerlendirmede kritik bir rol oynar. Hem yatırımcılar hem de finansal analistler için bu oran, şirketin genel performansını ve gelecekteki potansiyelini belirlemede önemli bir ölçüttür.

Borçluluk Oranı

Borçluluk oranı, bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek için kritik bir göstergedir. Yatırımcılar, şirketin borçlarını ve bu borçları nasıl yönettiğini anlamak için bu oranı dikkatlice incelerler. Borçluluk oranı, genellikle şu şekilde hesaplanır:

 • Toplam Borç / Toplam Aktifler: Bu formül, şirketin ne kadar borcu olduğunu ve bu borcun toplam varlıklarına oranını gösterir.
 • Toplam Borç / Özsermaye: Bu oran, borçların özsermaye ile karşılaştırıldığında ne kadar büyük olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Yüksek Borçluluk Oranı

Yüksek bir borçluluk oranı, şirketin finansal risk taşıdığının belirtisi olabilir. Yüksek borçluluk, faiz ödemelerinin yüksek olması ve likidite problemleri yaşanma olasılığını artırır. Ayrıca, borçlu şirketler ekonomik durgunluk veya piyasa dalgalanmalarında daha kırılgan olabilirler.

Avantajlar:

 • Büyüme İçin Fon Sağlama: Yüksek borçluluk, yatırımların ve büyümenin finanse edilmesine yardımcı olabilir.
 • Vergi Avantajı: Borçlanma maliyetleri genellikle vergi avantajı sağlar.

Dezavantajlar:

 • Yüksek Risk: Finansal sıkıntılar ve iflas riski artar.
 • Faiz Yükü: Yüksek faiz ödemeleri, kâr marjlarını düşürebilir.

Düşük Borçluluk Oranı

Düşük borçluluk oranı genellikle daha az riskli kabul edilir. Ancak, yatırımcılar şirketin büyüme potansiyelini ve finansman stratejilerini de göz önünde bulundurmalıdır.

Avantajlar:

 • Daha Az Risk: Finansal sıkıntılar ve iflas riski düşük olur.
 • Esnek Finansal Yapı: Şirket finansal esnekliğe sahip olur.

Dezavantajlar:

 • Sınırlı Büyüme: Düşük borçlanma, büyüme fırsatlarının sınırlı kalmasına neden olabilir.
 • Düşük Getiri: Borç kullanılmadığında, özsermaye getirisini artırmak zorlaşabilir.

Bu veriler ışığında, yatırımcılar şirketlerin borçluluk oranlarını değerlendirirken bir denge bulmaya çalışmalıdır. Borçluluk oranı sadece bir gösterge olup, diğer finansal performans göstergeleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Temettü Verimi

Temettü verimi, hisse senedi yatırımcıları için önemli bir değerlendirme kriteridir. Temettü, şirketin yıllık karından hissedarlarına pay dağıtımı anlamına gelir. Temettü verimi ise, bir hisse senedinin dağıttığı temettünün hisse fiyatına oranıdır ve yatırımcıya getiriyi hesaplamada yardımcı olur.

Temettü verimi neden önemlidir?

 • Sürekli Gelir: Temettü ödeyen şirketler, yatırımcılarına düzenli bir gelir sağlar. Özellikle emeklilik döneminde olan ya da düzenli gelir ihtiyacı olan yatırımcılar için caziptir.
 • Şirket Sağlığı: Yüksek temettü verimi, genellikle şirketin finansal sağlığının iyi olduğunu ve düzenli kar elde ettiğini gösterir.
 • Enflasyon Koruması: Temettüler, enflasyonun negatif etkilerini dengeleyebilir. Yıllık temettü artışları, yatırımcıların enflasyon karşısında alım gücünü korur.
BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR:   Pi Network Coin

Temettü Verimini Hesaplama

Temettü verimini hesaplamak oldukça basittir. Aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

[ \text{Temettü Verimi} = \frac{\text{Yıllık Temettü}}{\text{Hisse Fiyatı}} ]

Örneğin, bir hisse senedinin yıllık temettü ödemesi 5 TL ve hisse fiyatı 100 TL ise, temettü verimi (\frac{5}{100} = 0.05) yani %5 olur.

Temettü Verimi Karşılaştırması

Yatırımcılar sıkça temettü verimini kullanarak farklı hisse senetlerini karşılaştırır. Örneğin:

Hisse Senedi Yıllık Temettü Hisse Fiyatı Temettü Verimi
X Şirketi 4 TL 80 TL %5
Y Şirketi 6 TL 120 TL %5

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, iki şirketin de temettü verimi %5’tir. Ancak bu oran, şirketlerin diğer finansal göstergeleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, temettü verimi, yatırımcılar için güvenilir ve düzenli gelir sağlayan, güçlü finansal yapıya sahip şirketleri belirlemede etkili bir yöntemdir.

Büyüme Potansiyeli

Borsada hisse senedi seçimi yaparken, büyüme potansiyeli önemli bir kriterdir. Bu kriter, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerini ve yatırımcısına sağlayabileceği getiri potansiyelini ölçer. Şirketin büyüme potansiyelini değerlendirmek için çeşitli faktörlere dikkat edilmelidir:

 • Gelir Artışı: Şirketin düzenli olarak gelirini artırabilmesi, büyüme potansiyelinin güçlü bir göstergesidir. Son 5 yılın gelir artış oranlarına bakarak, bu büyümenin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.
 • Pazar Payı: Şirketin sektördeki pazar payı ve bu payı artırma yeteneği büyüme potansiyelini doğrudan etkiler. Rakiplere kıyasla pazar payı analizleri yapmak önemlidir.
 • Yenilikçilik: Şirketin Ar-Ge faaliyetlerine yaptığı yatırımlar ve yenilikçi ürünler geliştirme kapasitesi, büyüme potansiyelini artıran faktörlerdir. Teknoloji yatırımları bu bağlamda kritik rol oynar.
 • Sektör Büyümesi: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün genel büyüme oranları da göz önünde bulundurulmalıdır. Hızla büyüyen bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket, daha yüksek büyüme potansiyeline sahiptir.
 • Uluslararası Genişleme: Şirketin uluslararası pazarlarda varlık göstermesi ve bu pazarlarda büyüme stratejileri oluşturması, gelecekteki büyüme potansiyelini artırabilir.

Büyüme potansiyeli, yatırımcının uzun vadeli getiri beklentilerini şekillendiren kritik bir unsurdur. Yatırımcılar, büyüme potansiyeli yüksek olan şirketleri seçerek, portföylerine değer katabilirler. Bu nedenle, şirketlerin gelecekteki projeleri, stratejik planları ve finansal hedefleri detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Hisse Başına Kazanç (HBK)

Hisse Başına Kazanç (HBK), yatırımcılar için önemli bir gösterge olup, bir şirketin karlılığını ölçer. HBK, şirketin net karının hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu oran, bir şirketin performansını anlamak ve diğer şirketlerle karşılaştırma yapmak için kullanılır.

HBK hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

HBK = Net Kar / Toplam Hisse Senedi Sayısı

HBK Oranının Önemi

HBK oranı, yatırımcılar için çeşitli nedenlerden dolayı kritiktir:

 • Şirketin Kârlılığı: Yüksek bir HBK, şirketin karlı olduğunu gösterir. Bu da genellikle şirketin mali açıdan sağlıklı ve güçlü olduğunu işaret eder.
 • Yatırım Getirisi: HBK artıyorsa, hisse başına elde edilen kazanç da artıyordur. Bu durum, yatırımcıların daha yüksek getiri elde etme potansiyelini artırır.
 • Piyasa Karşılaştırması: HBK, farklı şirketleri veya sektörleri karşılaştırmak için kullanılır. Daha yüksek bir HBK’ya sahip şirket, genellikle daha rekabetçi ve başarılı olarak kabul edilir.

HBK ve Yatırım Kararları

Yatırımcılar, HBK oranını göz önünde bulundurduklarında daha bilinçli ve hesaplı yatırımlar yapabilirler. HBK ile ilgili dikkate alınması gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Historik Veriler: Şirketin geçmiş HBK verileri incelenmelidir. Sürekli artan bir HBK, olumlu bir işaret olabilir.
 • Sektör Ortalama HBK: HBK oranları sektörden sektöre değişebilir. Ortalama sektör HBK’sı ile karşılaştırma yapmak mantıklı olacaktır.
 • HBK’nın Sürekliliği: Tek seferlik bir yüksek HBK yerine, sürekli yüksek HBK oranlarına sahip şirketler daha güvenilir yatırım hedefi olabilir.

Bu nedenle, Hisse Başına Kazanç (HBK), yatırımcıların şirkete olan ilgilerini ve gelecekteki performans beklentilerini belirlemede kilit bir rol oynamaktadır.

Yönetim Kalitesi ve Şirketin Geleceği

Yönetim kalitesi, şirketin başarısını belirleyen en kritik faktörlerden biridir. Bir şirketin yönetim ekibinin deneyimi, vizyonu ve liderlik tarzı, şirketin uzun vadeli performansını etkiler. Bu doğrultuda, yatırımcılar şu kriterlere dikkat etmelidir:

 • Deneyim ve Uzmanlık: Şirketin yönetim kadrosunun sektördeki tecrübesi ve uzmanlık alanları büyük önem taşır. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren ve çeşitli krizleri başarıyla atlatmış bir ekip, şirketin geleceği açısından daha güven vericidir.
 • Liderlik ve Vizyon: Yöneticilerin şirket için belirledikleri vizyon, stratejik planlar ve yenilikçi yaklaşımlar, uzun vadeli büyüme potansiyelini artırır. Yatırımcılar, yöneticilerin şirketin geleceğini nasıl şekillendireceklerine yönelik net ve uygulanabilir bir planlarının olup olmadığını değerlendirmelidir.
 • Kurumsal Yönetim Uygulamaları: Şirketin yönetişim ilkelerine olan bağlılığı, şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından önemlidir. Etik kurallara uyan ve hissedarlarının çıkarlarını gözeten bir yönetim ekibi, yatırımcılar için olumlu bir işaret olarak kabul edilir.
 • Gelir ve Karlılık Artışı: Yöneticilerin geçmiş performansları, şirketin gelirlerinde ve karlılığında sürdürülebilir artış sağlayıp sağlamadıklarının önemli bir göstergesidir.
BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR:   Phb Coin

Daha spesifik olarak yatırımcılar, yönetim kalitesi ve şirketin geleceği ile ilgili karar verirken aşağıdaki tabloyu göz önünde bulundurabilir:

Kriter Değerlendirme
Deneyim ve Uzmanlık Yöneticilerin sektördeki geçmiş performansları ve kariyer geçmişleri
Liderlik ve Vizyon Şirketin stratejik planlarındaki yenilikçi yaklaşımlar ve hedefler
Kurumsal Yönetim Şirketin şeffaflık ve hesap verebilirlik politikaları
Gelir ve Karlılık Artışı Yöneticilerin gelir ve karlılık trendleri üzerindeki etkisi

Sonuç olarak, yönetim kalitesi ve şirketin geleceği hakkındaki değerlendirmeler, hisselerin kazanç potansiyellerini belirlemek için kritik bir rol oynar. Bu nedenle, yatırımcıların bu faktörleri ayrıntılı bir şekilde analiz etmeleri büyük önem taşır.

Sektör ve Piyasa Koşulları

Borsada hisse alırken sektör ve piyasa koşulları analiz edilmesi gereken önemli faktörlerden biridir. Bu faktörler, yatırımcının bilinçli kararlar vermesine yardımcı olur ve potansiyel riskleri minimize eder. İşte dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

 • Sektör Analizi:

  • Sektörün Durumu: İçinde bulunduğu sektörün genel durumu, hisse senedinin performansını doğrudan etkiler.
  • Sektör Büyüme Oranı: Hızla büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, genellikle daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir.
  • Rekabet: Sektördeki rekabet yoğunluğu, fiyatların ve kârlılığın sürdürülebilirliğini etkileyebilir.
 • Makroekonomik Koşullar:

  • Faiz Oranları: Yüksek faiz oranları genellikle hisse senedi piyasalarını olumsuz etkiler, çünkü yatırımcılar düşük riskli tahvillere yönelir.
  • Enflasyon: Enflasyon oranlarının yüksek olması, maliyetleri artırarak şirketlerin kâr marjlarını daraltabilir.
 • Regülasyon ve Politik Riskler:

  • Mevzuat Değişiklikleri: Yeni yasalar ve düzenlemeler, özellikle belirli sektörleri olumsuz etkileyebilir.
  • Siyasi İstikrar: Siyasi belirsizlikler ve istikrarsızlıklar, yatırımcının risk algısını artırarak piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.
 • Küresel Ekonomik Durum:

  • Uluslararası Ticaret: Global ticaret savaşları veya yeni ticaret anlaşmaları, sektörleri ve şirketleri önemli ölçüde etkileyebilir.
  • Döviz Kurları: Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, özellikle ihracat yapan şirketler için büyük önem taşır.

Sonuç olarak, sektör ve piyasa koşulları, hisse senedi yatırım kararlarınızı doğrudan etkileyen önemli unsurlardır. Bu nedenle, bu koşulları dikkatlice incelemek ve değerlendirmek, başarılı bir yatırım stratejisinin temelini oluşturur.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Hisse senedi alırken hangi finansal oranlara dikkat etmeliyim?

Hisse senedi alırken, yatırımcılar genellikle fiyat/kazanç oranı (P/E), özkaynak kârlılığı (ROE), borç/özsermaye oranı gibi temel finansal oranları incelerler. Bu oranlar, şirketin mali sağlığı ve gelecekteki performansı hakkında değerli bilgiler sunar. Örneğin, P/E oranı düşük olan şirketler genellikle daha çekici kabul edilir çünkü bu, hisse senedinin göreceli olarak ucuz olduğunu gösterir.

2. Şirketin geçmiş performansını nasıl değerlendirebilirim?

Şirketin geçmiş performansını değerlendirmek için finansal raporlarını, kazanç analizlerini ve gelir tablolarını incelemeniz gerekmektedir. Bu tür belgeler genellikle şirketlerin resmi web sitelerinde ve halka açık platformlarda bulunur. Geçmiş performans, hisse senedinin gelecekte nasıl hareket edebileceği konusunda önemli ipuçları verebilir.

3. Piyasa değeri nedir ve neden önemlidir?

Piyasa değeri, bir şirketin piyasa kapitalizasyonunu ifade eder ve genellikle şirketin toplam hisse sayısı ile hisse fiyatının çarpımından elde edilir. Büyük piyasa değerine sahip şirketler genellikle daha stabil ve olgunlaşmış kabul edilirken, küçük piyasa değerine sahip şirketler hızla büyüme potansiyeline sahip olabilir ancak aynı zamanda daha volatildir.

4. Hisse senedi alırken sektör analizinin önemi nedir?

Sektör analizi, yatırım yapmayı düşündüğünüz hisse senedinin dahil olduğu sektörün genel performansını incelemenizi sağlar. Bu analiz, sektörün büyüme potansiyeli, rekabet yoğunluğu ve genel ekonomik koşullar gibi faktörleri değerlendirir. Sağlam bir sektör analizi, doğru hisse senedini seçmenize yardımcı olabilir.

5. Temettü getirisi nedir ve nasıl hesaplanır?

Temettü getirisi, bir hisse senedinin yıllık temettü ödemelerinin hisse fiyatına oranını temsil eder. Bu oran, yatırımcılara şirketin dağıttığı kâr paylarının ne kadar atıfta bulunulacağını gösterir. Temettü getirisi, özellikle pasif gelir arayışındaki yatırımcılar için önemli bir metriktir. Hesaplamak için yıllık temettü miktarını hisse senedi fiyatına bölebilirsiniz.